ListView Çoklu Sütun Ekle - CSharp


Dizideki verileri verilen ListView nesnesine sütun olarak eklemeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void CokluSutunEkle(ListView listView, string sutunlar)
{
  string[] dizi = sutunlar.Split(';');

  for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
  {
    listView.Columns.Add(dizi[i]);
  }

  listView.AutoResizeColumns(ColumnHeaderAutoResizeStyle.HeaderSize);
}

Etiketler
csharp