ListView Dosya Klasör Özelliklerini Listele - CSharp


.

Kod


public static void DosyaKlasorOzellikleriniListele(ListView listView, string tamYol)
{
  listView.Items.Clear();
  listView.Columns.Clear();

  listView.View = View.Details;
  listView.FullRowSelect = true;
  listView.Columns.Add("Özellik", 230);
  listView.Columns.Add("Değer", 500);

  try
  {
    if (File.Exists(tamYol))
    {
      FileInfo fileInfo = new FileInfo(tamYol);

      listView.Items.Add("Name").SubItems.Add(fileInfo.Name);
      listView.Items.Add("Directory Name").SubItems.Add(fileInfo.DirectoryName);
      listView.Items.Add("Full Name").SubItems.Add(fileInfo.FullName);
      listView.Items.Add("Extension").SubItems.Add(Path.GetExtension(tamYol));
      //lvw.Items.Add("Directory").SubItems.Add(fi.Directory.ToString());
      listView.Items.Add("Is Read Only").SubItems.Add(fileInfo.IsReadOnly.ToString());
      listView.Items.Add("Length").SubItems.Add(fileInfo.Length.ToString());
      listView.Items.Add("Creation Time").SubItems.Add(fileInfo.CreationTime.ToString());
      listView.Items.Add("Last Access Time").SubItems.Add(fileInfo.LastAccessTime.ToString());
      listView.Items.Add("Last Write Time").SubItems.Add(fileInfo.LastWriteTime.ToString());
      //lvw.Items.Add("Geçen Süre (Creation Time)").SubItems.Add(IkiTarihFarki(DateTime.Now, fi.CreationTime));
      //lvw.Items.Add("Geçen Süre (Last Access Time)").SubItems.Add(IkiTarihFarki(DateTime.Now, fi.LastAccessTime));
      //lvw.Items.Add("Geçen Süre (Last Write Time)").SubItems.Add(IkiTarihFarki(DateTime.Now, fi.LastWriteTime));
      //lvw.Items.Add("Geçen Süre 2 (Last Access Time)").SubItems.Add(FmIslem.GecenSureHesabi(fi.LastAccessTime));
      listView.Items.Add("Geçen Süre (Creation Time)").SubItems.Add(TarihSaatIslem.GecenSureyiHesapla(fileInfo.CreationTime));
      listView.Items.Add("Geçen Süre (Last Access Time)").SubItems.Add(TarihSaatIslem.GecenSureyiHesapla(fileInfo.LastAccessTime));
      listView.Items.Add("Geçen Süre (Last Write Time)").SubItems.Add(TarihSaatIslem.GecenSureyiHesapla(fileInfo.LastWriteTime));
    }
    else if (Directory.Exists(tamYol))
    {
      DirectoryInfo directoryInfo = new DirectoryInfo(tamYol);
      DriveInfo driveInfo = new DriveInfo(tamYol);

      listView.Items.Add("Name").SubItems.Add(directoryInfo.Name);

      //--------------------------------------------------
      //Eğer tam yol direkt sürücünün yoluysa bir üst
      //klasör bilgisini almaya çalışmak null hata
      //vermesine sebep oluyordu. Bu yüzden bu 
      //parametre koşul eklenerek verildi.
      //--------------------------------------------------
      if (directoryInfo.FullName != driveInfo.Name)
      {
        listView.Items.Add("Parent").SubItems.Add(directoryInfo.Parent.ToString());
      }
      else
      {
        listView.Items.Add("Parent").SubItems.Add("#YOK");
      }

      listView.Items.Add("Name").SubItems.Add(Path.GetFileName(tamYol));
      listView.Items.Add("Full Name").SubItems.Add(directoryInfo.FullName);
      listView.Items.Add("Root").SubItems.Add(directoryInfo.Root.ToString());
      listView.Items.Add("Creation Time").SubItems.Add(directoryInfo.CreationTime.ToString());
      listView.Items.Add("Last Access Time").SubItems.Add(directoryInfo.LastAccessTime.ToString());
      listView.Items.Add("Last Write Time").SubItems.Add(directoryInfo.LastWriteTime.ToString());
      //lvw.Items.Add("Geçen Süre (Creation Time)").SubItems.Add(IkiTarihFarki(DateTime.Now, di.CreationTime));
      //lvw.Items.Add("Geçen Süre (Last Access Time)").SubItems.Add(IkiTarihFarki(DateTime.Now, di.LastAccessTime));
      //lvw.Items.Add("Geçen Süre (Last Write Time)").SubItems.Add(IkiTarihFarki(DateTime.Now, di.LastWriteTime));
      listView.Items.Add("Geçen Süre (Creation Time)").SubItems.Add(TarihSaatIslem.GecenSureyiHesapla(directoryInfo.CreationTime));
      listView.Items.Add("Geçen Süre (Last Access Time)").SubItems.Add(TarihSaatIslem.GecenSureyiHesapla(directoryInfo.LastAccessTime));
      listView.Items.Add("Geçen Süre (Last Write Time)").SubItems.Add(TarihSaatIslem.GecenSureyiHesapla(directoryInfo.LastWriteTime));
    }

    listView.AutoResizeColumns(ColumnHeaderAutoResizeStyle.ColumnContent);
    ListViewVs.SonSutunuYenidenBoyutlandir(listView);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message, "DosyaKlasorOzellikleriniListele");
  }
}

Etiketler
csharp