ListView Klasör İçeriklerini Listele - CSharp


Tam yolu verilen bir klasörü verilen ListView nesnesine listelemeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void KlasorIcerikleriniListele(
  ListView lvw, string path,
  IOVs.ListelemeTuru fcls = IOVs.ListelemeTuru.Tumu,
  string columns = "Klasör İçeriği;Yol")
{
  ListViewVs.OnAyar(lvw, columns);

  string[] docs = { };
  switch (fcls)
  {
    case IOVs.ListelemeTuru.Dosya:
      docs = Directory.GetFiles(path);
      break;
    case IOVs.ListelemeTuru.Klasor:
      docs = Directory.GetDirectories(path);
      break;
    case IOVs.ListelemeTuru.Tumu:
      docs = Directory.GetFileSystemEntries(path);
      break;
    default:
      break;
  }

  string[] cl = columns.Split(';');
  foreach (string str in docs)
  {
    str.Trim().Trim(Convert.ToChar(" "));

    lvw.BeginUpdate();

    ListViewItem lvw_item = lvw.Items.Add(Path.GetFileName(str));

    if (cl.Length == 2)
    {
      lvw_item.SubItems.Add(Path.GetDirectoryName(str));
    }
    else if (cl.Length == 3)
    {
      lvw_item.SubItems.Add(Path.GetDirectoryName(str));
      if (File.Exists(str))
      {
        lvw_item.SubItems.Add(Path.GetExtension(str));
      }
      else
      {
        lvw_item.SubItems.Add("");
      }
    }

    lvw.EndUpdate();
  }

  lvw.Columns[0].Text = Path.GetFileName(path);
}

Etiketler
csharp