ListView Ok Tuşlarıyla ListViewItem Seç - CSharp


Ok tuşlarını kullanarak ListViewItem seçmeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static string OkTuslari_ListViewItemSec(
  object sender, KeyEventArgs e, ListView lvw)
{
  //İlk ve son satırlar için hata vermemesi için indeks kontrolü yaptırıyoruz.
  int gecerliIndeks = lvw.SelectedItems[0].Index;
  int azalisIndeks = gecerliIndeks - 1 > 0 ? gecerliIndeks - 1 : 0;
  int artisIndeks = gecerliIndeks + 1 < lvw.Items.Count ? gecerliIndeks + 1 : lvw.Items.Count - 1;
  string metin = "";

  if (e.KeyData == (Keys.Up))
  {
    metin = lvw.Items[azalisIndeks].Text;
  }
  if (e.KeyData == (Keys.Down))
  {
    metin = lvw.Items[artisIndeks].Text;
  }
  if (e.KeyData == (Keys.Left))
  {
    metin = lvw.Items[azalisIndeks].Text;
  }
  if (e.KeyData == (Keys.Right))
  {
    metin = lvw.Items[artisIndeks].Text;
  }

  return metin;
}

Etiketler
csharp