ListView Ön Ayar Yap - CSharp


Verilen ListView nesnesine verilen ayarları yapmaya yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void OnAyar(ListView listView, string sutunlar = "")
{
  listView.Items.Clear();
  listView.Columns.Clear();

  listView.View = View.Details;
  listView.GridLines = false;
  listView.FullRowSelect = true;

  string[] sutunDizi = sutunlar.Split(';');

  if (sutunlar != string.Empty)
  {
    if (sutunDizi.Length > 1)
    {
      foreach (string item in sutunDizi)
      {
        listView.Columns.Add(item).Width = 400;

      }
    }
    else
    {
      listView.Columns.Add(sutunlar, 400);
    }
  }
}

Etiketler
csharp