ListView Son Sütunu Yeniden Boyutlandır - CSharp


Verilen ListView nesnesinin son sütununu yeniden boyutlandırmaya yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void SonSutunuYenidenBoyutlandir(ListView listView)
{
  int sonSutunGenislik = listView.Columns[listView.Columns.Count - 1].Width;

  //--------------------------------------------------
  //Sütunda hiç veri yoksa otomatik boyutlandırmada
  //en küçük sütun genişliği 25 oluyor. 25 değeri
  //buradan geliyor.
  //--------------------------------------------------
  if (sonSutunGenislik <= 25)
  {
    listView.AutoResizeColumns(ColumnHeaderAutoResizeStyle.HeaderSize);
  }
  else
  {
    listView.AutoResizeColumns(ColumnHeaderAutoResizeStyle.ColumnContent);
  }
}

Etiketler
csharp