ListView Tam Yol Oluştur - CSharp


İlk sütunda dosya veya klasör adının bulunduğu, ikinci sütunda da geri kalan tam yol bilgisinin bulunduğu bir listede bu ikisini uygun bir şekilde birleştirerek tam yol bilgisini veren csharp kodudur.

Kod


public static string TamYolOlustur(ListView listView)
{
  return Path.Combine(
      listView.SelectedItems[0].SubItems[1].Text,
      listView.SelectedItems[0].Text);
}

Etiketler
csharp