Makroyu Belli Bir Saatte Çalıştır - Microsoft Excel


Bir yordamın belli bir saatte çalışmasını istiyorsak (örneğin öğleden sonra, 3’e çeyrek kala) kullanabileceğimiz alternatif bir makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub CalistirilacakMakro()
  MsgBox "Zamanlı makronun içinde çağırılan makro çalıştı."
End Sub

Sub BelliBirSaatteMakroyuCalistir()
  Application.OnTime TimeValue("16:07:22"), "CalistirilacakMakro"
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Belli bir süre geçtikten sonra çalışmasını istediğimiz
'kod parçalarını makro (procedure) olarak ayarladık.
'--------------------------------------------------
Sub CalistirilacakMakro()
  MsgBox "Zamanlı makronun içinde çağırılan makro çalıştı."
End Sub

Sub BelliBirSaatteMakroyuCalistir()
  '--------------------------------------------------
  'Burada makronun çalışmasını istediğimiz saatini
  'ilk parametre olarak girdik.
  '
  'İkinci parametre olarak da çalıştırmak istediğimiz
  'makronun ismini string olarak girdik.
  '--------------------------------------------------
  Application.OnTime TimeValue("16:07:22"), "CalistirilacakMakro"
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba