Masaüstü Klasör İçeriğini Listele - Microsoft Excel


Bir klasör içerisindeki dosyaları ve klasörleri A sütununda listeletmek için kullanılabilecek alternatif bir excel vba kodunu görelim.

Kod


Option Explicit

Sub KlasorIceriginiListele()
  Dim klasor As String
  Dim icerik As String
  Dim i   As Integer
  Dim nesne As Object
  
  Set nesne = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders
  klasor = nesne("desktop")
  icerik = Dir(klasor & Application.PathSeparator & "*.*", vbDirectory)
  
  Do While icerik <> ""
    Cells(i + 1, 1) = icerik
    i = i + 1
    icerik = Dir
  Loop
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub KlasorIceriginiListele()
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme yapılacak klasörün
  'tam yolunu bu değişkene atayacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim klasor As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasörün içindeki her bir dosyayı ve
  'klasörün yolunu atayacağımız değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim icerik As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Hücre seçimi için döngüde
  'işimize yarayacak.
  '--------------------------------------------------
  Dim i As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Kodun başka bilgisayarlarda da
  'direkt olarak çalışması için
  'özel klasör (bu örnekte Desktop)
  'kullanmak için nesne oluşturduk.
  '
  'Zaten siz klasor değişkenine
  'istediğiniz klasörün tam yolunu
  'gireceğinizden sıkıntı yok.
  '--------------------------------------------------
  Dim nesne As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Desktop klasörünün dinamik olarak seçilmesi için
  'ilk olarak nesne ayarlama işlemini yaptık.
  '--------------------------------------------------
  Set nesne = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders
  
  '--------------------------------------------------
  'Desktop dinamik yolunu klasor değişkenine atadık.
  '--------------------------------------------------
  klasor = nesne("desktop")
  
  '--------------------------------------------------
  'Klasör içeriğini komple aldık.
  '--------------------------------------------------
  icerik = Dir(klasor & Application.PathSeparator & "*.*", vbDirectory)
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü kullanarak her bir dosya ve klasör
  'ismini ayrı satırlara yazdırıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Do While icerik <> ""
    Cells(i + 1, 1) = icerik
    i = i + 1
    icerik = Dir
  Loop
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba