Metin Birleştir - CSharp


.

Kod


/// <summary> 
/// Verilen dizideki paramatereleri boşluksuz birleştiriyor.
/// </summary> 
/// <param name="parametreler"> </param> 
/// <returns> </returns> 
public static string MetinBirlestir(params string[] parametreler)
{
	return string.Concat(parametreler);
}


/// <summary> 
/// Verilen dizideki paramatereleri verilen 
/// karakteri araya ekleyerek birleştiriyor.
/// </summary> 
/// <param name="parametreler"> </param> 
/// <returns> </returns> 
public static string MetinBirlestir(
	char birlestirmeKarakteri, params string[] parametreler)
{
	StringBuilder sbd = new StringBuilder();
	foreach (string metin in parametreler)
	{
		sbd.Append(metin + birlestirmeKarakteri);
	}
	string sonuc = sbd.ToString().Trim(birlestirmeKarakteri);
	return sonuc;
}

Etiketler
csharp