Metin İle Split Yap - CSharp


Eğer Split işleminin bir string üzerinden yapılması gerekiyorsa işe yarıyor. String ifadeyi char ile değiştiriyor. Sonra bölüp dizi olarak çıktısını veriyor.

Kod


/// <summary>
/// Eğer Split işleminin bir string üzerinden yapılması gerekiyorsa
/// işe yarıyor. String ifadeyi char ile değiştiriyor. Sonra bölüp
/// dizi olarak çıktısını veriyor.
/// </summary>
/// <param name="metin"></param>
/// <param name="splitMetni">Char dönüşümü yapılacak metin.</param>
/// <param name="degistirilecekKarakter">Hangi char karakterine dönüştürülecek?</param>
/// <returns></returns>
public static string[] MetinIleSplitYap(
	string metin, string splitMetni, char degistirilecekKarakter)
{
	string[] dizi = metin.Replace(splitMetni, degistirilecekKarakter.ToString())
						 .Split(degistirilecekKarakter);
	return dizi;
}

Etiketler
csharp