Metin Kısalt - CSharp


Metin kısaltmaya yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


/// <summary> 
/// Uzun metnin belli bir kısmını almaya yarıyor.
/// </summary> 
/// <param name="metin"> String ifade.</param> 
/// <param name="uzunluk"> Baştan itibaren kaç karakter alınacak.</param> 
/// <param name="devam_metni"> Metnin kısaltılmış olduğunu gösteriyor. Varsayılan olarak üç nokta.</param> 
/// <returns> string</returns> 
public static string MetinKisalt(string metin, int uzunluk, string devam_metni = "...")
{
	if (!String.IsNullOrWhiteSpace(metin) && metin.Length > ; uzunluk)
	{
		metin = metin.Substring(0, uzunluk - 1) + devam_metni;
		return metin;
	}
	else
	{
		return metin;
	}
}

Etiketler
csharp