Metin Kısalt - Microsoft Excel


Verilen metinden parametrede belirtilen sayı kadar parça alır ve sonuna üç nokta ekleyerek yazdırır.

Kod


Option Explicit

Function MetinKisalt(metin As String, uzunluk As Byte)
    MetinKisalt = Mid(metin, 1, uzunluk) & "..."
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba