Metin Kopyala - Microsoft Excel


Aşağıda verilmiş olan VBA kodu parametre olarak girilen metni kopyalamaya yarıyor.

Kod


Sub KopyalamaIslemiYap(metin As String)
  Dim veri As DataObject
  
  Set veri = New DataObject
  veri.SetText metin
  veri.PutInClipboard
  veri.GetFromClipboard
  Set veri = Nothing
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba