Metin Nümerik Mi - CSharp


Bir metnin nümerik olup olmadığını kontrol eden csharp kodudur.

Kod


/// <summary> 
/// Regex ile verilen metnin sayı olup
/// olmadığını anlamaya yarıyor.
/// </summary> 
/// <param name="metin"> Kontrol edilecek metin.</param> 
/// <returns> string</returns> 
public static bool MetinNumerikMi(string metin)
{
    return Regex.IsMatch(metin, @"\d") ? true : false;
}

Etiketler
csharp