Metin Say - Microsoft Excel


Bir bölgedeki hücreleri analiz eden ve boşlukla ayrılmış bütün metinleri ayrırıp ayrı ayrı dahil ederek toplam metin sayısını yazan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub MetinSay()
  Dim toplamMetinSayisi As Long
  Dim sayac       As Long
  Dim alan       As Range
  Dim metin       As String
  
  For Each alan In ActiveSheet.UsedRange.Cells
    metin = Application.WorksheetFunction.Trim(alan.Text)
    sayac = 0
    
    If metin <> "" Then
      sayac = Len(metin) - Len(Replace(metin, " ", "")) + 1
    End If
    
    toplamMetinSayisi = toplamMetinSayisi + sayac
  Next alan
  
  MsgBox toplamMetinSayisi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba metin işlemleri microsoft excel vba sayma işlemleri