Metin Yinele - CSharp


.

Kod


/// <summary>
/// Verilen metni verilen sayı kadar art arda ekliyor.
/// Sonuç olarak da bu yeni metni döndürüyor.
/// </summary>
/// <param name="metin">Yinelenecek metin parçası.</param>
/// <param name="sayi">Yineleme sayısı.</param>
/// <returns>string</returns>
public static string Yinele(string metin, int tekrar = 1)
{
	StringBuilder sbd = new StringBuilder();
	for (int i = 0; i < tekrar; i++)
	{
		sbd.Append(metin);
	}

	return sbd.ToString();
}

/// <summary>
/// Metni yine istenilen sayıda tekrar ediyor ama bu sefer
/// verilen bir karakterle ayırarak yapıyor.
/// </summary>
/// <param name="metin"></param>
/// <param name="ayirici"></param>
/// <param name="tekrar"></param>
/// <returns></returns>
public static string Yinele(string metin, int tekrar, string ayirici = "")
{
	string sonuc = "";
	StringBuilder sbd = new StringBuilder();

	if (ayirici == "---")
	{
		for (int i = 0; i < tekrar; i++)
		{
			sbd.AppendLine(metin);
		}

		sonuc = sbd.ToString();
	}
	else
	{
		for (int i = 0; i < tekrar; i++)
		{
			sonuc = sonuc + metin + ayirici;
		}

		sonuc = sonuc.Substring(0, sonuc.Length - ayirici.Length);
	}

	return sonuc;
}

Etiketler
csharp