Metin Yinele - Microsoft Excel


VBA ile bir string ifadeyi hızlı bir biçimde yinelemek için kullanılabilecek alternatif bir koddur.

Kod


Option Explicit

Sub MetinYinele()
	MsgBox String(50, "-")
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba metin işlemleri