Metinde İstenen Karakterleri Belli Bir Karakter İle Değiştir - CSharp


Verilen karakter listesindeki karakterleri verilen karakterle değiştirmeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


/// <summary> 
/// Bir metnin içerdiği karakterleri dizi olarak (karakter dizisi) veriyoruz.
/// Bu karakterler tek tek incelenip verilen karaktere dönüştürülüyor.
/// Birden fazla char'ı bir char ile değiştiriyoruz özetle.
/// </summary> 
/// <param name="metin"> İşlemin uygulanacağı metin.</param> 
/// <param name="karakterListesi"> Değiştirilecek karakterler.</param> 
/// <param name="degistirilecekKarakter"> Hangi karaktere dönüştürülecek?</param> 
/// <returns> </returns> 
public static string MetindeIstenenKarakterleriBelliBirKarakterIleDegistir(string metin, string karakterListesi, string degistirilecekKarakter)
{
	for (int i = 0; i < karakterListesi.Length; i++)
	{
		metin = metin.Replace(karakterListesi.Substring(i, 1), degistirilecekKarakter);
	}

	return metin;
}

Etiketler
csharp