Metinde Yeni Satır Karakterlerinin Toplam Sayısını Bul - CSharp


Verilen metinde \n ve \r yeni satır karakterlerinin toplam sayısını veren csharp kodudur.

Kod


/// <summary> 
/// "\n" ve "\r" yeni satır karakterlerinin
/// toplam sayısını veren metottur.
/// </summary> 
/// <param name="metin"> string</param> 
/// <returns> int</returns> 
public static int NR_SatirSayisi(string metin)
{
  return metin.Replace('\n', VsParametre.LatinAinChr)
        .Replace('\r', VsParametre.LatinAinChr)
        .Split(VsParametre.LatinAinChr).Count();
}

Etiketler
csharp