Metindeki Son Kelimeyi Al Ve Diğer Sütunda Listele - Microsoft Excel


A sütununda bulunan metin içerikleri döngü ile inceleniyor ve son kelimeleri alınıyor. Bu kelimeler B sütununda listeleniyor.

Kod


Option Explicit

Sub MetindekiSonKelimeyiAlVeDigerSutundaListele()
  Dim i, j As Long
  Dim dizi As Variant

  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    dizi = Split(Range("A" & i), " ")
    Range("B" & i) = dizi(UBound(dizi))
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub MetindekiSonKelimeyiAlVeDigerSutundaListele()
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü İçin Kullanılacak Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i, j As Long

  '--------------------------------------------------
  'Her satırdaki veriyi boşluklardan böleceğiz.
  'Sonuçları bu dizi değişkeninde saklayacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim dizi As Variant
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü ile kontrol yap.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    
    '--------------------------------------------------
    'Hücrede bulunan metni boşluklardan böl.
    '--------------------------------------------------
    dizi = Split(Range("A" & i), " ")
    
    '--------------------------------------------------
    'Oluşan dizideki en son değer bizim
    'aradığımız son kelimedir.
    'B sütununa yazdır.
    '--------------------------------------------------
    Range("B" & i) = dizi(UBound(dizi))
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba