Metindeki Son Kelimeyi Al Ve Yanındaki Sütunda Listele - Microsoft Excel


A sütunundaki verileri satır satır inceler, metindeki son kelimeyi bulur ve B sütununda bu son kelimeleri listeler.

Kod


Option Explicit

Sub MetindekiSonKelimeyiAlVeDigerSutundaListele()
  Dim i, j As Long
  Dim r  As Range
  Dim dizi As Variant
  
  For i = 1 To [A1049576].End(xlUp).Row
    dizi = Split(Range("A" & i), " ")
    
    For j = LBound(dizi) To UBound(dizi)
      Range("B" & i) = dizi(UBound(dizi))
    Next
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub MetindekiSonKelimeyiAlVeDigerSutundaListele()
  '--------------------------------------------------
  'Döngü İçin Kullanılacak Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i, j As Long

  '--------------------------------------------------
  'Her satırdaki veriyi boşluklardan böleceğiz.
  'Sonuçları bu dizi değişkeninde saklayacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim dizi As Variant
  
  '--------------------------------------------------
  'Her satır için döngü çalışacak.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To [A1049576].End(xlUp).Row

    '--------------------------------------------------
    'Satırdaki veriyi Split fonksiyonu
    'ile boşluk karakterinden böldük ve
    'sonucunu bir diziye aktardık.
    '--------------------------------------------------
    dizi = Split(Range("A" & i), " ")
    
    '--------------------------------------------------
    'Dizi için döngü çalıştırıyoruz.
    'LBound(dizi): dizinin ilk değeri.
    'UBound(dizi): dizinin son değeri.
    '--------------------------------------------------
    For j = LBound(dizi) To UBound(dizi)

      '--------------------------------------------------
      'Metindeki son kelimeyi B sütununa yazdır.
      '--------------------------------------------------
      Range("B" & i) = dizi(UBound(dizi))
    Next
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba