Metne Sıra Numarası Ver - CSharp


Metne sıra numarası vermeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


/// <summary>
/// Parametreli olarak metne sıra numarası veriyor.
/// </summary>
/// <param name="metin">Sıra numaralarının uygulanacağı ve enter karakterleri ile ayrılmış metin.</param>
/// <param name="bas">Başlangıç Sayısı</param>
/// <param name="artis">Artış Miktarı</param>
/// <param name="ayirici">Sayılar hangi karakterle ayrılacak.</param>
/// <returns>string</returns>
public static string MetneSiraNumarasiVer(string metin, int bas = 1, int artis = 1, string ayirici = ". ", string basinaSonuna = "basina")
{
	StringBuilder sbd = new StringBuilder();
	string[] dizi = metin.Split('\n');

	for (int i = bas - 1; i < dizi.Length; i += artis)
	{
		if (basinaSonuna == "basina")
		{
			sbd.AppendLine((i + 1) + ayirici + dizi[i]);
		}
		else if (basinaSonuna == "sonuna")
		{
			sbd.AppendLine(dizi[i] + ayirici + (i + 1));
		}
	}

	return sbd.ToString();
}

Etiketler
csharp