Metne Tab Karakteri Ekle - Microsoft Excel


Bir metne tab karakteri ekleyebilmek için kullanılabilecek formül alternatifidir.

Formül

Tab karakterini metne doğrudan eklemek için bu tarz bir formül kullanılabilir.


="ÖRNEK 1" & DAMGA(9) & "ÖRNEK 2"

YERİNEKOY formülü kullanılarak Tab karakteri ekleme işlemi yapan bir başka alternatif.


=YERİNEKOY(H11;"2";DAMGA(9) & "2")

Formül (Açıklamalı)

Formülün Çalışma Mantığı

Formül temelde iki metni birleştirme üzerine çalışıyor. Bir metin seçiyoruz, onu da DAMGA formülü ile üretilen karakter ile birleştiriyoruz.


DİKKAT!!!

Yukarıdaki iki formülün hücredeki görüntüsü sizi yanıltabilir ve formüllerin çalışmadığını düşünmenize sebep olabilir. Bu durum böyle değildir. Şimdi bir karşılaştırma yapalım.

Tab Eklenmiş Metinlerin Excel Hücresindeki Görünümleri


ÖRNEK 1ÖRNEK 2
1232527292

Metinleri Kod Editörüne Yapıştırdığımızda Ortaya Çıkan Sonuç


"ÖRNEK 1	ÖRNEK 2"
"1	23	25	27	29	2"

Görülebileceği üzere ortada iki durum var.

  • Tab karakterleri başarılı bir şekilde eklenmiş.
  • Metnin başında ve sonunda çift tırnak işaretleri var. (Buraya eklenen çift tırnakların tam olayını bilmiyorum fakat (kesin olmamakla beraber) metnin sınırlarını tam olarak belirlemek amacıyla eklenmiş olabileceğini düşünüyorum.)
Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel formül