Metni Ara Ve Bir Sonraki Bulunana Git - Microsoft Excel


Arama metnini ilgili çalışma sayfasında arar ve eğer bulunursa ilk bulunan hücreye gider. Kod her çalıştırıldığında (varsa) sonraki bulunan hücreye atlayarak devam eder.

Kod


Option Explicit

Sub MetniAraVeBirSonrakiBulunanaGit()
  Dim metin As String
  
  metin = "ria"
  
  Cells.Find( _
    What:=metin, After:=ActiveCell, _
    LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, _
    SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
    MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
End Sub

'Not: Makro çalıştığında farkedilmeyebilir, çalışma sayfasında sonucu görmek gerekiyor.

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba arama işlemleri