Metni Başka Bir Metinle Değiştir - CSharp


Verilen regex desenine göre metnin içindeki bir metin parçasını başka bir metinle değiştiren csharp kodudur.

Kod


/// <summary>
/// Verilen regex desenine göre metnin içindeki
/// bir metin parçasını başka bir metinle değiştiriyor.
/// </summary>
/// <param name="metin">İşlem yapılacak metin.</param>
/// <param name="degistirmeMetni">Önceki metnin yerine geçecek metin.</param>
/// <param name="desen">Regex deseni.</param>
/// <returns>string</returns>
public static string MetniBaskaBirMetinleDegistir(string metin, string degistirmeMetni, string desen)
{
  desen = string.Format("@\"{0}\"", desen);
  Regex r = new Regex(desen);
  if (r.IsMatch(metin))
  {
    metin = metin.Replace(r.IsMatch(metin).ToString(), degistirmeMetni);
  }
  //bool aranan = Regex.Match(metin, desen, RegexOptions.IgnoreCase).Success;
  //if (aranan == true)
  //{
  //  string arananDeger = Regex.Match(metin, desen, RegexOptions.IgnoreCase).Value;
  //  metin = metin.Replace(arananDeger, degistirilecek);
  //}

  return metin;
}

Etiketler
csharp