Metni Belli Bir Karakterden Böl Ve Satır Satır Listele - Microsoft Excel


Tablodaki bir sütunda belli bir karakterle ayrılmış her satır için işlem yapar. Metni ilgili karakterden böler ve her metin parçasını verilen sütundaki ilk boş satıra yazdırır. Bunu yaparken de bölünmüş metnin sonuna ilk halinde karşılık gelen veriyi yazdırır.

Veri

Konu ile ilgili örnek bir veri setine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

virgüllerle ayrılmış veriler içeren tablo veri seti

Kod


Option Explicit

Sub MetniBelliBirKarakterdenBolVeSatirSatirListele()
  Dim i   As Long
  Dim a   As Variant
  Dim j   As Long
  Dim sayac As Long
  
  sayac = 1
  
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    a = Split(Range("B" & i), ",")
    
    If UBound(a) = 0 Then
      Range("C" & sayac) = Range("A" & i)
      Range("D" & sayac) = Range("B" & i)
      sayac = sayac + 1
    ElseIf UBound(a) > 0 Then
      For j = LBound(a) To UBound(a)
        Range("C" & sayac) = Range("A" & i)
        Range("D" & sayac) = Trim(a(j))
        sayac = sayac + 1
      Next
    End If
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub MetniBelliBirKarakterdenBolVeSatirSatirListele()
  Dim i   As Long
  Dim a   As Variant
  Dim j   As Long
  Dim sayac As Long
  
  sayac = 1
  
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    
    '--------------------------------------------------
    'Split() metodu ile hücredeki metini
    'virgüllerden bölüyoruz.
    '
    'a değişkeni dizi değişkeni gibi davranacak.
    '--------------------------------------------------
    a = Split(Range("B" & i), ",")
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer virgülle ayrılmış ifade yoksa çalışır.
    'Örneğin verinin tek bir karşılığı vardır,
    'bu yüzden de doğal olarak virgülle ayrılmamıştır.
    '--------------------------------------------------
    If UBound(a) = 0 Then
      Range("C" & sayac) = Range("A" & i)
      Range("D" & sayac) = Range("B" & i)
      sayac = sayac + 1
    
    ElseIf UBound(a) > 0 Then
    
      '--------------------------------------------------
      'Dizinin boyutu kadar çalışan bir döngü ile
      'virgül ile ayrılmış her ifadeyi yazdırıyoruz.
      '--------------------------------------------------
      For j = LBound(a) To UBound(a)
        Range("C" & sayac) = Range("A" & i)
        
        '--------------------------------------------------
        'Trim ile sağdaki soldaki gereksiz
        'boşlukları kaldırıyoruz.
        '--------------------------------------------------
        Range("D" & sayac) = Trim(a(j))
        sayac = sayac + 1
      Next
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba