Metni Belli Bir String İfadeden Böl - CSharp


Metni verilen string ifadeden bölmeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


/// <summary>
/// Metni istenilen yerden parçalayarak müdahale
/// edilebilir hale getiriyor.
/// </summary>
/// <param name="metin">Parçalanacak Metin</param>
/// <param name="ayirmaKarakteri">Split İşlemi İçin Baz Alınacak Karakter</param>
/// <param name="trimYapilsinMi">Split ile bölünmüş metinlere boslukEnterTab trim yapılsın mı?</param>
/// <returns></returns>
public static List<string> MetniBelliBirStringIfadedenBol(string metin, char ayirmaKarakteri, bool trimYapilsinMi)
{
	string[] dizi = metin.Split(ayirmaKarakteri);
	List<string> l = new List<string>();

	for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
	{
		if (trimYapilsinMi == true)
		{
			l.Add(NRTS_Trim(dizi[i]));
		}
		else
		{
			l.Add(dizi[i]);
		}
	}

	return l;
}

Etiketler
csharp