Metni Böl Ve Satır Satır Listele - CSharp


Metni istenilen karakterden bölüp satır satır listelemeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


/// <summary>
/// Verilen metni istenilen karakterden bölüyor.
/// Bölünme işlemi sırasında ortaya çıkan metin parçalarını
/// alt alta ekleyip bu haliyle geri döndürüyor.
/// </summary>
/// <param name="metin">Parçalanacak metin.</param>
/// <param name="bolmeKarakteri">Metin hangi karakterden bölünecek?</param>
/// <param name="karakterEklensinMi">Metnin bölündüğü karakter metne eklensin mi?</param>
/// <returns></returns>
public static string MetniBolVeSatirSatirListele(string metin, char bolmeKarakteri, bool karakterEklensinMi = true)
{
	StringBuilder sbd = new StringBuilder();

	string[] dizi = metin.Trim(' ').Trim('\r').Split(bolmeKarakteri);

	foreach (string item in dizi)
	{
		if (karakterEklensinMi)
		{
			sbd.AppendLine(item.Trim(' ') + bolmeKarakteri);
		}
		else
		{
			sbd.AppendLine(item.Trim(' '));
		}
	}

	return sbd.ToString();
}

Etiketler
csharp