Metni İstenilen Renkte Yazdır - Microsoft Excel


Bazen yazdığımız bir formülün ya da formül grubunun siyahtan farklı bir renkte olmasını isteyebiliriz. Ben de bu durumda işe yarayabilecek bir KTF hazırladım.

Ekran Görüntüsü

Kod


Option Explicit

Public Function RenkliMetin(metin As String, Optional renkIndeks As Double = 1) As String
  Selection.Font.ColorIndex = renkIndeks
  RenkliMetin = metin
End Function

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'İki parametreli bir fonksiyon tanımladık.
'İlk parametrede renklendireceğimiz metnin içeriği olacak.
'İkinci parametrede de VBA renk indeksine göre renk seçeceğiz.
'--------------------------------------------------
Public Function RenkliMetin(metin As String, Optional renkIndeks As Double = 1) As String

  '--------------------------------------------------
  'Sonucu yazdırmadan önce renk değişim işlemini yapalım.
  'Eğer bir hücreye formül girişi yapıyorsak zaten o
  'hücreyi seçmişizdir. Bu yüzden seçili alanın rengini
  'Selection metoduyla değiştiriyorum.
  '--------------------------------------------------
  Selection.Font.ColorIndex = renkIndeks
  
  '--------------------------------------------------
  'Fonksiyon sonucunu yazdırdık.
  '--------------------------------------------------
  RenkliMetin = metin
End Function

Kullanım

VBA renk indekslerini kullandığımızdan 1 – 56 arasında bir sayı kullanarak renk seçimi yapabilirsiniz. Mesela yeşil renkte bir çıktı almak istediğimizi varsayalım.

=RenkliMetin("Örnek cümledir.";10)

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba