Metni Karakterden Böl, Enter Sil, Tekrar Birleştir - CSharp


Metni verilen karakterden bölen, yeni satır karakterlerini silen ve bu haliyle tekrardan birleştiren csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static string MetniKarakterdenBolEnterSilTekrarBirlestir(
	string metin, string bolmeKarakteri = "ß")
{
	StringBuilder sbd = new StringBuilder();
	string[] dizi = metin.Split(Convert.ToChar(bolmeKarakteri));

	for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
	{
		if (metin.Contains("\n"))
		{
			sbd.AppendLine(
				NRTS_Trim(StringIslem.MetinIcindekiMetniDegistir(dizi[i], "\n", " ")) + "\n");
		}
		//else if (metin.Contains("\r"))
		//{
		//  sbd.AppendLine(
		//    BoslukEnterTabTrim(StringIslem.MetinIcindekiMetniDegistir(dizi[i], "\r", " ")) + "\r");
		//}
		//else if (metin.Contains(Environment.NewLine))
		//{
		//  sbd.AppendLine(
		//    BoslukEnterTabTrim(StringIslem.MetinIcindekiMetniDegistir(dizi[i], Environment.NewLine, " ")));
		//}
	}

	return sbd.ToString().Trim("\r\n".ToCharArray());
}

Etiketler
csharp