Metni Karakterden Böl Ve İstenilen Sıradaki Metni Getir - Microsoft Excel


Örneğin “Bugün hava çok sıcak olacak.” cümlesinde “sıcak” kelimesini almak için boşluk karakterinden bölecek ve bu kelimenin sırasını belirttiğimizde (4) bize bu kelimeyi getirecek.

Kod


Option Explicit

Function MetniBolVeIstenileniGetir(metin As String, bolmeKarakteri As String, sayi As Integer)
    Dim dizi As Variant
    
    dizi = Split(metin, bolmeKarakteri)
    
    MetniBolVeIstenileniGetir = dizi(sayi - 1)
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba