Metni Tersine Çevir - Microsoft Excel


StrReverse metodunu kullanarak verilen metni tersine çevirme işlemini yapan ve mesaj olarak yazdıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub MetniTersineCevir()
  Dim metin As String
  
  metin = "Çanakkale"
  MsgBox StrReverse(metin)
End Sub


Option Explicit

Sub MetniTersineCevir2()
  Dim metin   As String
  Dim tersMetin As String
  Dim sayac   As Long
  Dim i     As Long
  
  metin = "ÇANAKKALE"
  tersMetin = ""
  sayac = Len(metin)
  
  For i = 1 To Len(metin)
    tersMetin = tersMetin & Mid(metin, sayac, 1)
    sayac = sayac - 1
  Next
  
  MsgBox "<<< " & tersMetin & " <<<"
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub MetniTersineCevir()
  
  '--------------------------------------------------
  'Tersine çevireceğimiz metin için değişken tanımladık.
  'Metni bu değişkene aktaracağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim metin As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Metin bilgisini girdik.
  '--------------------------------------------------
  metin = "Çanakkale"
  
  '--------------------------------------------------
  'Ters çevrilmiş metni mesaj olarak yazdırdık.
  '--------------------------------------------------
  MsgBox StrReverse(metin)
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba