Metnin Başına Ya Da Sonuna Metin Ekle - CSharp


Metnin başına ya da sonuna metin eklemeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


/// <summary> 
/// Metnin başına ya da sonuna karakter eklemeye yarıyor.
/// </summary> 
/// <param name="metin"> </param> 
/// <param name="eklenecek"> Eklenecek metin.</param> 
/// <param name="basSon"> true: başına | false: sonuna</param> 
/// <returns> </returns> 
public static string MetninBasinaYaDaSonunaMetinEkle(string metin, string eklenecek, bool basSon)
{
	StringBuilder sbd = new StringBuilder();
	string[] dizi = metin.Split('\n');

	//Özel Karakterler İçin Düzenleme
	//if (eklenecek == "<crlf> ")
	//{
	//    eklenecek = Environment.NewLine;
	//}
	//if (eklenecek == "<tab> ")
	//{
	//    eklenecek = "\t";
	//}


	if (basSon == true)
	{
		for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
		{
			sbd.AppendLine(eklenecek + StringIslem.MetniKaraktereDonustur(dizi[i]));
		}
	}
	else
	{
		for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
		{
			sbd.AppendLine(StringIslem.MetniKaraktereDonustur(dizi[i]) + eklenecek);
		}
	}

	return sbd.ToString();
}

Etiketler
csharp