Metnin Sonuna Sıra Numarası Ekle - CSharp


Alt alta listelenmiş bir metin listesinde her satırın sonuna sıra numarası eklemeye yarayan csharp kodudur.

Kod


public static string MetninSonunaSiraNumarasiEkle(
	string metin, int bas = 1, int artis = 1, string ayirici = "")
{
	StringBuilder sbd = new StringBuilder();
	string[] dizi = metin.Split('\n');

	for (int i = bas - 1; i < dizi.Length; i += artis)
	{
		sbd.AppendLine(dizi[i] + ayirici + (i + 1));
	}

	return sbd.ToString();
}

Etiketler
csharp