Metnin Sonundaki Sayıları Temizle - Düzenli İfade


Bir metin listesinin sonundaki sayıları silmeye yarayan düzenli ifade alternatifidir.

Senaryo

Aşağıdaki gibi bir listenin olduğunu varsayalım ve bu listenin sonunda bulunan sayıları temizlemek istiyoruz.

  • dosya 449
  • klasör 46
  • kağıt
  • kalem 22394
  • silgi 333
  • zımba
  • defter 356
Düzenli İfade


( )([0-9]{1,})

Etiketler
düzenli ifadeler