Metnin Tüm Harflerini Büyük Veya Küçük Yap - Microsoft Excel


Bir metni oluşturan harfleri komple büyük harf ya da komple küçük harf yapmaya yarayan, bunu yaparken de büyük i ve küçük ı harflerini göz önünde bulunduran VBA kodu alternatifidir, kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Fonksiyonlar
'--------------------------------------------------
Function MetniBuyukHarfYap(metin As String)
  MetniBuyukHarfYap = UCase(Replace(Replace(metin, "i", "İ"), "ı", "I"))
End Function

Function MetniKucukHarfYap(metin As String)
  MetniKucukHarfYap = LCase(Replace(Replace(metin, "İ", "i"), "I", "ı"))
End Function


'--------------------------------------------------
'Kullanım Örnekleri
'--------------------------------------------------
Sub KullanimBuyukHarf()
  Dim i As Long
  
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    Range("B" & i) = MetniBuyukHarfYap(Range("A" & i))
  Next
End Sub

Sub KullanimKucukHarf()
  Dim i As Long
  
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    Range("C" & i) = MetniKucukHarfYap(Range("A" & i))
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri microsoft excel vba metin işlemleri