Metnin Uzunluğunu Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Verilen metnin uzunluğunu mesaj olarak göstermeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub MetninUzunlugunuMesajOlarakGoster()
    MsgBox Len("Ali ata bak.")
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba metin işlemleri