Microsoft Word Uygulamasını Aç - Microsoft Excel


Normalde Başlat menüsünden “Microsoft Word” seçeneğine tıkladığımızda Word uygulaması yeni bir dosya ile beraber açılır. Bu özel kod da tam olarak bu mantıkla çalışıyor.

Kod


Option Explicit

Sub YeniWordDosyasiAcShell()
  Shell "WINWORD.EXE", vbNormalFocus
End Sub


Option Explicit

Sub WordUygulamasiniAc()
  Dim wordUygulama As Variant
  
  'Yol, bilgisayara ve Office versiyonuna göre değişebilir.
  wordUygulama = Shell("C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE", 1)
  AppActivate wordUygulama
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba