MsgBox İle Mesaj Ver - Microsoft Excel


Microsoft Excel VBA ile daha etkili ve fonksiyonel mesaj kutuları oluşturmak için yapılabileceklere göz atalım.

Bilgi

Düz Mesaj


'Mesaj Örneği
MsgBox "Mesaj"


Başlığı Olan Mesaj


'Başlığı Olan Bir Mesaj Örneği
MsgBox "Bu bir mesaj içeriğidir.", , "Değişik Başlık"


Mesajları Detaylandır

Mesaj butonlarını kullanarak kullanıcıya daha ayrıntılı ve belli cevapları alabileceğimiz mesajlar oluşturabiliriz. Bu arada birkaç tanesini atlamış olabilirim. Ehe.


Option Explicit

MsgBox "Bu bir mesaj içeriğidir.", vbYesNoCancel, "Değişik Başlık"

'Özel Mesajlar

'-------------------------------------------
'vbAbortRetryIgnore
'Butonlar | Durdur - Yeniden Dene - Yoksay
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbApplicationModal
'Butonlar | Tamam
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbCritical
'Butonlar | Tamam
'Mesajın yanında hata ikonu gösteriyor
've windows hata sesi çıkarıyor.
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbExclamation
'Butonlar | Tamam
'Mesajın yanında ünlem ikonu gösteriyor
've windows uyarı sesi çıkarıyor.
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbInformation
'Butonlar | Tamam
'Mesajın yanında bilgi ikonu gösteriyor
've windows uyarı sesi çıkarıyor.
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbMsgBoxHelpButton
'Butonlar | Tamam - Yardım
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbMsgBoxRight
'Butonlar | Tamam
'Mesaj başlığını ve içeriğini sağa hizalıyor.
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbMsgBoxRtlReading
'Butonlar | Tamam
'Mesaj penceresi düzenini sağdan sola
'olacak şekilde hizalıyor. Arapça vs.
'için işe yarayabilir.
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbOKCancel
'Butonlar | Tamam - İptal
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbOKOnly
'Butonlar | Tamam
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbQuestion
'Butonlar | Tamam
'Mesajın yanında soru ikonu gösteriyor.
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbRetryCancel
'Butonlar | Yeniden Dene - İptal
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbSystemModal
'Butonlar | Tamam
'Mesaj penceresinin sol üst köşesinde simge görünüyor.
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbYesNo
'Butonlar | Evet - Hayır
'-------------------------------------------

'-------------------------------------------
'vbYesNoCancel
'Butonlar | Evet - Hayır - İptal
'-------------------------------------------


Daha Fazla Detay Ver

Örneğin Evet – Hayır şeklinde iki cevabın verilebileceği bir soru sormak istiyoruz. Mesaj penceresinde de hem içeriğin yanında soru ikonu görünsün hem de iki cevap şıkkını sunsun. Koda bakalım.


MsgBox "Bu bir soru mudur?", vbYesNoCancel + vbQuestion, "Birini seçin:"

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba