MySQLi İle Veri Tabanı Bağlantısı Kur - PHP


MySQLi ile veri tabanı bağlantısı kurma işlemi için kullanılabilecek alternatif bir koddur.

Kod


<?php
	if(mysqli_connect("localhost","root","parola"))
		echo "MySQL veri tabanına bağlanıldı.";
	else
		echo "MySQL veri tabanına bağlanılamadı.";
?>

Etiketler
php