MySQLi Veri Listele - PHP


PHP ve mysqli fonksiyonlarını kullanarak MySQL veri tabanındaki verileri listeleme örneğidir.

Kod


<?php
	$sunucu  = "localhost";
	$kullanici = "root";
	$parola  = "";
	$vt    = "sydata";

	$tablo   = "person_informations";

	$baglanti = mysqli_connect($sunucu, $kullanici, $parola, $vt) or die(mysqli_error());
	mysqli_select_db($baglanti, $vt) or die(mysqli_error());
	mysqli_query($baglanti, "SET NAMES utf8");
	mysqli_query($baglanti, "SET CHARACTER SET utf8");

	$sorgu = mysqli_query($baglanti, "SELECT first_name, last_name FROM " . $tablo) or mysqli_error();
?>


<!-- Listeleme Başlangıç -->
<table border="1">
<?php	
	while ($hucre = mysqli_fetch_assoc($sorgu)) {
		$ad = $hucre["first_name"];
		$soyad = $hucre["last_name"];
		
		!is_null($ad)  ? $ad = $hucre["first_name"]  : $ad = "BOŞ";
		!is_null($soyad) ? $soyad = $hucre["last_name"] : $soyad = "BOŞ";
?>

<tr>
	<td><?php echo $ad; ?></td>
	<td><?php echo $soyad; ?></td>
</tr>

<?php } ?>
</table>
<!-- Listeleme Bitiş -->

Kod (Açıklamalı)


<?php

	//---------------------------------------------
	//Sunucuyu girin, yerel sunucu için localhost kullan.
	//---------------------------------------------
	$sunucu  = "localhost";

	//---------------------------------------------
	//Kullanıcı adını gir.
	//---------------------------------------------
	$kullanici = "root";

	//---------------------------------------------
	//MySQL şifrenizi gir. Yoksa boş bırak.
	//---------------------------------------------
	$parola  = "";

	//---------------------------------------------
	//Veri tabanı adını gir.
	//---------------------------------------------
	$vt    = "sydata";

	//---------------------------------------------
	//Veri çekeceğiniz tablo adını gir.
	//---------------------------------------------
	$tablo   = "person_informations";

				 
	//---------------------------------------------
	//Aşağıda bağlantı kur.
	//---------------------------------------------
	$baglanti = mysqli_connect($sunucu, $kullanici, $parola, $vt) or die(mysqli_error());

	//---------------------------------------------
	//Veri tabanını seç.
	//---------------------------------------------
	mysqli_select_db($baglanti, $vt) or die(mysqli_error());

	//---------------------------------------------
	//Sorgu özelliklerini ayarla.
	//---------------------------------------------
	mysqli_query($baglanti, "SET NAMES utf8");
	mysqli_query($baglanti, "SET CHARACTER SET utf8");

	//---------------------------------------------
	//Tablo için sorgu yaz.
	//---------------------------------------------
	$sorgu = mysqli_query($baglanti, "SELECT first_name, last_name FROM " . $tablo) or mysqli_error();
?>


<!-- Listeleme Başlangıç -->
<table border="1">
<?php	
	while ($hucre = mysqli_fetch_assoc($sorgu)) {
		$ad = $hucre["first_name"];
		$soyad = $hucre["last_name"];
		
		!is_null($ad)  ? $ad = $hucre["first_name"]  : $ad = "BOŞ";
		!is_null($soyad) ? $soyad = $hucre["last_name"] : $soyad = "BOŞ";
?>

<tr>
	<td><?php echo $ad; ?></td>
	<td><?php echo $soyad; ?></td>
</tr>

<?php } ?>
</table>
<!-- Listeleme Bitiş -->

Etiketler
php açıklamalı içerik