Noktalama İşaretlerini Sil - Microsoft Excel


Verilen metinde karakter, sayı, boşluk ve Türkçe karakter haricindeki bütün karakterleri silip sonucu bu haliyle gösteren bir kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function NoktalamaIsaretleriniTemizle(metin As String) As String
  With CreateObject("VBScript.RegExp")
    .Pattern = "[^A-Z0-9OİıÇçĞğÜüÖöŞş ]"
    .IgnoreCase = True
    .Global = True
    NoktalamaIsaretleriniTemizle = .Replace(metin, "")
  End With
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba