Not Ortalamasını Hesapla - Microsoft Excel


A sütununda not bilgilerinin bulunduğu varsayılırsa, bu alandaki notların ortalamasını alıp mesaj olarak gösteren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub NotOrtalamasiHesapla()
  Dim ortalama As Long
  
  ortalama = WorksheetFunction.Average( _
    Range("A1:A" & [A1048576].End(xlUp).Row))
  
  MsgBox ortalama
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba formül işlemleri microsoft excel vba matematik işlemleri