Notepad İle Dosya Aç - Microsoft Excel


Notepad programını kullanarak tam yolu verilen bir dosyayı açmaya yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub NotepadIleDosyaAc()
    Shell "notepad.exe D:\OrnekDosya.css", vbMaximizedFocus
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba notepad işlemleri