Notepad Programını Çalıştır - Microsoft Excel


Shell metodunu kullanarak Notepad programını çalıştırmaya yarayan VBA kodudur. Şimdi alternatif yöntemleri görelim.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Alternatif 1
'--------------------------------------------------
Sub PathIleNotDefteriniCalistir()
  Dim prog As Variant
  
  prog = Shell("C:\Windows\Notepad.exe", 1)
  AppActivate prog
End Sub

'--------------------------------------------------
'Alternatif 2
'--------------------------------------------------
Sub IsimVererekNotDefteriniCalistir()
  Call Shell("notepad.exe", 1)
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub PathIleNotDefteriniCalistir()
  '--------------------------------------------------
  'Programı değişkene atayacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim prog As Variant
  
  '--------------------------------------------------
  'Programın tam yolunu ve pencere
  'durumu parametrelerini girdik.
  '--------------------------------------------------
  prog = Shell("C:\Windows\Notepad.exe", 1)
  
  '--------------------------------------------------
  'Programı çalıştırdık.
  '--------------------------------------------------
  AppActivate prog
End Sub

Sub IsimVererekNotDefteriniCalistir()
  '--------------------------------------------------
  'Anladığım kadarıyla burada olay şöyle:
  'Görüldüğü gibi direkt olarak programın adını
  'uzantısıyla beraber girdik ve pencere durumunu da
  'normal olacak şekilde ayarladık.
  '(Simge durumunda veya tam ekran,
  'odaklanmış gibi seçenekler de var.)
  '
  'Eğer "C:\Windows" altında bir dosya çalıştıracaksanız
  'bazı dosyalar için adres vermeden kullanım söz konusu
  'olabiliyor. "C:\Windows" öntanımlı olabilir.
  '--------------------------------------------------
  Call Shell("notepad.exe", 1)
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba