Odaklan Veya Odaklanma Durumundan Çık - Javascript


Verilen id değerine sahip elemente odaklanan veya odaklanma durumundan çıkaran javascript kodudur.

Kod


//--------------------------------------------------
//function Grubu
//--------------------------------------------------
function metinKutusuOdaklan() {
  document.getElementById("metin-kutusu").focus();
}

function metinKutusuOdaklanmaDurumundanCik() {
  document.getElementById("metin-kutusu").blur();
}

//--------------------------------------------------
//addEventListener Grubu
//--------------------------------------------------
document.getElementById("odaklan").addEventListener(
  'click',
  metinKutusuOdaklan
);

document.getElementById("cik").addEventListener(
  'click',
  metinKutusuOdaklanmaDurumundanCik
);

Etiketler
javascript javascript element işlemleri