Otomatik Olarak Tarih Kaydet - Microsoft SQL Server


SQL Server ile oluşturduğunuz tabloya veri eklediğiniz zaman tarih sütununa otomatik olarak nasıl tarih eklenebilir, görelim.

Sorgu

İsterseniz kendi oluşturduğunuz veri tabanında deneyebilirsiniz ya da hazır olarak aşağıdaki kodları olduğu gibi kodları bir SQL sorgusu penceresinde çalıştırabilirsiniz.


CREATE TABLE OtomatikTarihOrnek
GO

USE OtomatikTarihOrnek
GO

CREATE TABLE OrnekTablo
(
  ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
  adSoyad NVARCHAR(100),
  telefon NVARCHAR(25),
  isTelefon NVARCHAR(25),
  adres NVARCHAR(200),
  isAdres NVARCHAR(200),
  eMail NVARCHAR(50),
  kayitTarihi DATETIME NOT NULL DEFAULT(GETDATE())
)

Notlar

Burada bir veri kaydedildiği zaman kayıt tarihine kaydedilmesini istediğimiz varsayılan DEFAULT() değeri ayarlıyoruz.

Veri girdikten sonra varsayılan değer olarak GETDATE() fonksiyonunun döndürdüğü değeri al, tablodaki kayitTarihi adlı sütundaki ilgili satıra kaydet. kayitTarihi sütununa otomatik olarak tarih eklemenin mantığı bu şekildedir.

Etiketler
microsoft sql server