Özel Klasör Aç - CSharp


Windows özel klasörlerini açmaya yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void OzelKlasorAc(Environment.SpecialFolder specialFolder)
{
    string path = Environment.GetFolderPath(specialFolder);
    Process.Start("explorer", path);
}

Etiketler
csharp