Özel Klasörün Tam Yolunu Al - Microsoft Excel


Windows işletim sisteminde tanımlı özel klasörlerin tam yolunu almaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub OzelKlasorunTamYolunuAl()
  Dim sfo    As Object
  Dim ozelKlasor As Object
  
  Set sfo = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '--------------------------------------------------
  '0: Windows
  '1: System32
  '2: Temp
  '--------------------------------------------------
  Set ozelKlasor = sfo.GetSpecialFolder(0)
  MsgBox ozelKlasor
End Sub

Etiketler
microsoft excel